ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด

สนใจทำประกัน โทร.02-275-9119

บริษัท สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด

ได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะของ “ที่ปรึกษาด้านประกันภัย” (Broker) ตั้งแต่ปี 2560 จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งและบุคลากรที่ปรึกษาในองค์กรที่คลุกคลีอยู่ในวงการประกันภัยมากกว่า 40 ปี
ด้วยศักยภาพ ความมั่นคงและความพร้อมในทุกด้าน ประกอบกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารที่มองเห็นการเติบโตในโลกยุค Digital เราพร้อมที่จะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการขยายขอบเขตการให้บริการที่นอกเหนือจากงานด้านประกันภัยให้สมกับที่ผ่านมาเราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้รับบริการเป็นอย่างมาก วันนี้....เมื่อเราได้รับ เราจึงพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ ดังคติพจน์ของบริษัทที่ว่า “ก้าวย่างอย่างมั่นคงบนความจริงใจ ก้าวสู่ความสำเร็จ ก้าวไปพร้อม สิงห์”
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกท่านด้วยบริการที่เพิ่มมา “ด้านการตลาด” ที่สามารถเจาะตรงถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการจากเรา ด้วยบริการดังต่อไปนี้ :
ตลอดระยะเวลา 4 ปีจวบจนย่างเข้าสู่ปีที่ 5 นี้ ๙ สิงห์ โบรกเกอร์ ยังคงยืนหยัดในคติพจน์ด้วยความมั่นคงและจริงใจ พร้อมให้บริการทั้งในด้านธุรกิจประกันภัยและบริการด้านการตลาด บนความยึดมั่นในการเป็น “ผู้ให้” เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่เราได้รับตลอดมา

บริการด้านการประกันภัย

ที่ผ่านมา สิงห์ โบรกเกอร์ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาในด้านการแก้ปัญหา จัดการและจัดหาบริษัทประกันภัยได้อย่างตอบโจทย์และเหมาะสมกับทุกท่าน ด้วยศักยภาพของพนักงานและบุคลากรที่คลุกคลีอยู่ในวงการประกันภัยมาช้านาน เราจึงยืนหนึ่งและมีชื่อเสียงในวงกว้างในงานด้านประกันภัย

ระบบ Tele sales Shopping service

วันนี้ด้วยความพร้อมทางบุคลากรและระบบทาง สิงห์ โบรกเกอร์ จึงเพิ่มบริการด้านการตลาด เป็นที่รับฝากสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างลงตัวและเต็มที่

ระบบ Call center service

1 ในบริการที่เพิ่มมาจาก สิงห์ โบรกเกอร์ คือช่องทางการให้ความรู้ อีกทั้งเป็นศูนย์กระจายข้อมูล ข่าวสาร ทางโทรศัพท์ (call center) ตลอด 24 ชม.เพื่อตอบรับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ทันใจและทันท่วงที

ระบบ Sales Marketing

นอกจากนี้ สิงห์โบรกเกอร์ยังมีระบบการขาย การตลาดอื่น ๆ อีกมากมาย ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการแก่ผู้เริ่มสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง อาทิเช่น การดูแลภาพลักษณ์ของสินค้า คำปรึกษาจากบุคลากรด้านการตลาดโดยตรงเพื่อการบรรลุถึงยอดขายที่ตั้งไว้ หรือวิธีการที่จะเข้าถึงกลุ่มบริโภคโดยตรง

ในการขยายขอบเขตด้านบริการดังที่กล่าวมา สิงห์ โบรกเกอร์ ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการรายใหม่ เพียงติดต่อเข้ามาที่เรา โทร: 02-2755678, 02-2755100,02-2755110 เราพร้อมยินดีให้บริการด้วยความจริงใจ

ดังคติพจน์ของเราที่ว่า

“ก้าวย่างอย่างมั่นคงบนความจริงใจ ก้าวสู่ความสำเร็จ ก้าวไปพร้อม สิงห์”